Zbiorniki i korpusy

Produkujemy i dostarczamy stalowe zbiorniki do ogrzewania wody oraz korpusy kotłów centralnego ogrzewania.
Nasi klienci to liderzy w branży systemów ogrzewania w Europie.

Stalowe korpusy

• Wymienniki c.w.u. do pomp ciepła
• Zbiorniki buforowe do pomp ciepła
• Zasobniki c.w.u. bez wężownicy
• Zbiorniki akumulacyjne

Spawamy na szczelność stalowe korpusy kotłów centralnego ogrzewania.